Privacynieuwsbrief #6

18 april 2014

Red je privacy

Hallo!

Je hebt het vast wel ergens gelezen of gehoord: het Europees Hof van Justitie heeft de dataretentierichtlijn ongeldig verklaard!
Wat de concrete gevolgen zijn voor ons land, is nog niet helemaal duidelijk, maar we kunnen toch al stilletjes victorie kraaien! Onze procedure gaat ondertussen gewoon verder, want er zijn voldoende mazen in het net waar de wetgeving door kan glippen. We voelen ons nu wel zeer gesterkt in onze actie!

Het EHJ omschreef het als volgt: "deze richtlijn impliceert een zeer omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens zonder dat deze inmenging tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft."

Cheers to that! 

Wie ons verzoekschrift wil inkijken (download onderaan) en de uitspraak van het EHJ volledig wil lezen, kan dat hier doen.

10 redenen om je privacy te redden

Voor wie na het lezen van bovenstaande lectuur nog tijd en energie heeft, delen we hier nog een bedenking mee over de kostprijs van de dataretentiewet.

Een algemene bewaarplicht zal onvermijdelijk leiden tot zware financiële inspanningen voor telecomoperatoren en internetproviders.[1] Indien zij hiervoor geen compensaties ontvangen van de overheid zullen zij deze kosten ongetwijfeld doorrekenen aan de consumenten door middel van een forse stijging in de abonnementsgelden voor telefonie en internet.[2] Dit laatste zou de digitale kloof tussen burgers alleen maar vergroten in een tijdperk waarin telecommunicatie centraal staat.

Indien de overheid er toch voor kiest om de kosten van de telecomoperatoren en de internetproviders te vergoeden, zijn het in feite de belastingbetalers die de rekening moeten betalen. Aangezien het departement Justitie reeds jarenlang een ondermaatse financiering kent met desastreuze gevolgen zoals een gebrekkige en verouderde infrastructuur, zou ze haar beperkte middelen beter inzetten op andere vlakken dan het vergoeden van de kosten verbonden aan een algemene bewaarplicht.

Of het nu de consumenten of de belastingbetalers zijn die moeten opdraaien voor de hoge kosten van de algemene bewaarplicht, in de praktijk zou het betekenen dat iedere burger de kosten betaalt van het toezicht op zijn persoon.[3]

[1] Voor meer informatie over het kostenaspect van de bewaarplicht zie bijvoorbeeld de KPMG-studie van november 2004 en “Common Position of Principle on the Matter of Data Retention”, juni 2008, p.17.

[2] TIBEAU, F., ‘Telefonie en internet straks 25 procent duurder?’, Datanews, 9 mei 2008: http://datanews.rnews.be/nl/news/90-12-18142/telefonie-en-internet-straks-25-procent-duurder-html.

[3] ISPA, Position Data Retention, November 2012, p. 2-4.

Wil je de vorige privacynieuwsbrieven (her)lezen? Je vindt ze hier mooi opgelijst!

You'll never walk alone...

Pierre Mertens
Schrijver

« Ik heb gelukkig ontdekt dat we nog een recht op privacy hebben. Zou het in dat geval mogelijk zijn om het niet aan te tasten en te ondermijnen ? »


Spread the word:

Facebook  Twitter  Google+  Pintertest  LinkedIn 

 


Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.