Red je privacy!

24 februari 2014

www.stopdataretention.be

Al maanden regent het in de pers berichten over al te nieuwsgierige overheidsdiensten die vlijtig speuren in de telefoon en mailbox van grote multinationals of prominente wereldleiders. Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten wanen zich Big Brother. Maar ook de Belgische overheid zet stappen in diezelfde richting.

Eind 2013 heeft België een wet aangenomen die alle internetproviders en telecombedrijven verplicht om een heleboel data bij te houden over het surf-, mail- en belgedrag van alle gebruikers. Die gebruikers, dat zijn wij allemaal. Van dokters, advocaten, journalisten en politici tot u en ik en iedereen. Internet- en telefonieproviders zijn wettelijk verplicht om gedurende een jaar gegevens bij te houden over wie met wie belt of mailt, wanneer, hoe lang, met welk toestel, vanaf welke plek, ... om die gegevens te kunnen overmaken aan de parketten, onderzoeksrechters of de Veiligheid van de Staat.

Die algemene bewaarplicht van onze persoonlijke gegevens vormt een ernstige bedreiging voor een hele reeks fundamentele rechten en vrijheden: het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting, het beroepsgeheim, het bronnengeheim, de vrijheid van vereniging, het recht om ons vrij te verplaatsen,…tijd om actie te ondernemen!

Red je Privacy!

De Liga voor Mensenrechten, de Ligue des droits de l'Homme en de Net Users' Rights Protection Association (NURPA) hebben besloten om samen naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Via deze weg willen we de vernietiging afdwingen van deze wet die van elke Belgische burger een potentiële crimineel maakt, die het vermoeden van onschuld vervangt door het vermoeden van schuld en die verschillende rechten en vrijheden met de voeten treedt. Die rechten en vrijheden zijn onontbeerlijk voor het democratisch functioneren van onze samenleving.

Juridische procedures nemen veel tijd en werk in beslag. Om deze uitputtingsslag tot een goed einde te brengen en ieders privacy te vrijwaren, vragen we jouw hulp. Via www.stopdataretention.be kan je deze actie steunen door een gift te doen. Elke euro telt! Vanaf €40 kan je een fiscaal attest aanvragen. Ook vind je op deze site alle informatie terug over deze wet en over wat er op het spel staat.

De Liga gaat met deze nieuwe campagne een stapje verder dan haar Bewaar je privacy (2009) en Win je privacy (2010) campagnes uit het verleden. Riepen we enkele jaren geleden nog op om je privacy in bewaring te nemen of terug te winnen, dwingt de recent goedgekeurde algemene bewaarplicht ons nu tot een noodzakelijke reddingsactie. Geen woorden meer, maar daden! We vechten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof en reken daarvoor op jouw hulp! Het gaat tenslotte toch om ieders privacy.

Dit is een unieke gelegenheid om de politici eraan te herinneren dat “1984" van George Orwell een fictieboek was en geen handleiding.

Informeer jezelf en verspreid deze informatie zoveel mogelijk onder je vrienden, collega’s, familie en online kanalen. Geef ons een financieel duwtje in de rug  voor de juridische procedure en neem deel aan de crowdfunding. Doe jezelf jouw privacy cadeau!

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.