'Salduz' nogmaals gewijzigd

26 augustus 2011

Wie wordt verhoord of wiens vrijheid wordt benomen, krijgt het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het nieuwe amendement van de Senaat houdt in dat een verhoor zonder advocaat wel een element van bewijs mag opleveren, maar dat dit op zich onvoldoende is om iemand te veroordelen. Het ontwerp is nu definitief door de Kamer aangenomen en zal ten laatste op 1 januari 2012 in werking treden.
Wetgevingsdossier 5-663

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.