The Stockholm program

29 oktober 2009

Naar aanleiding van het nieuwe beleidsprogramma inzake justitie en binnenlands beleid voor 2010-2014 van de Europese Unie, het zogenaamde "Stockholm programma", ondersteunt de Liga voor de mensenrechten een internationaal platform op euro-data.noblogs.org dat ageert tegen dit programma.

Het Stockholm programma is de opvolger van de Tampere en Den Haag programma's. Het beleidsprogramma van Tampere tekende het beleid voor justitie en binnenlandse zaken uit voor 2005-2009. Het nieuwe beleidsprogramma zal ondertekend worden onder het Zweedse voorzitterschap vandaar de naam, Stockholm program, en zal het beleid voor de volgende vijf jaar uitstippelen. Dit programma werd voorbereid door een speciale werkgroep namelijk de "Future Group".

Wat houdt dit nieuwe programma in? Eerst en vooral zullen de lidstaten nauwer samenwerken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. De richting die Europa uitgaat, is echter zeer autoritair. De Europese Unie gaat voor de volgende vijf jaar op zoek naar een nieuw "evenwicht" tussen veiligheid en privacy. In het programma zal er jammer genoeg veel meer aandacht worden besteed aan veiligheid dan aan privacy. In de voorbereidingen wordt er dikwijls vaag verwezen naar de bescherming van privacy, dit wordt echter nergens verder uitgewerkt.

Het programma voorziet in nieuwe richtlijnen voor politiesamenwerking, antiterrorisme, immigratie, asiel en grenscontroles. De Europese Unie gaat hierin veel verder dan de beruchte Amerikaanse Patriot Act. Ver van alle camera's heeft Europa reeds verschillende regels aanvaard over vingerafdrukken, het bewaren van telecommunicatie en vluchtgegevens van passagiers. Het Stockholm programma is hierop een nieuw vervolg. Ook zal men voortaan gegevens meer in Europese databanken zelf gaan bewaren dan nu het geval is (tot nu toe ging het vnl. over het toegankelijk maken van nationale databanken binnen de EU). De bedoeling is om de gegevens in dergelijke databanken ook automatisch te verwerken op basis van welbepaalde criteria (cf. datamining). Ook de toegang tot deze databanken zou voortaan automatisch verlopen. Dit alles zonder enige controle of garanties voor de burger. Wetten over gegevensbescherming worden zo zonder verpinken met de voeten getreden.

De Europese Unie wil zich naar eigen zeggen wapenen tegen de "digitale tsunami". Dit is echter niet zo, in feite wil ze de overvloed aan digitale gegevens zelf gebruiken. Al deze gegevens zullen automatisch verwerkt worden door machines zonder enige garanties. Door het samenvoegen van videobeelden, digitale gegevens en andere controlesystemen zal het bijgevolg mogelijk worden de levenswandel van elke burger na te gaan. Hier laat de Europese Unie haar eigen principes ver achter zich. De hele creatie van de vrije Europese markt had juist tot doel dat personen, goederen en kapitaal vrij en zonder controle konden reizen binnen de Unie. Nu zal er echter terug controle zijn, zij het dan zonder dat mensen dit weten. Dit is niet terug naar af, maar achteruit gaan.

In België worden deze gegevens allemaal beschermd door de onderzoeksrechter. Hij moet de toestemming geven voor het stellen van onderzoeksdaden, bijvoorbeeld bij een huiszoeking. Als het echter mogelijk wordt dat alle gegevens te vinden zijn op een Europees platform waarop iedere agent een vrije en onbeperkte toegang heeft, wordt de rol van de onderzoeksrechter hier geheel omzeild. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Meer informatie over het Stockholm programma vindt u via onderstaande links:
euro-data.noblogs.org
stockholm.noblogs.org
www.statewatch.org/stockholm-programme.htm

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.