Verzet is geen misdaad

27 juni 2023

Het huidige wetsontwerp van minister Van Quickenborne om het strafrecht te hervormen is zeer verontrustend. Het introduceert namelijk een gerechtelijk betogingsverbod als nieuwe strafrechtelijke sanctie. Het doel van deze strafmaatregel zou zijn om zogenaamde ‘relschoppers’ aan te pakken. Dat zijn mensen die niet daadwerkelijk deelnemen aan een betoging, maar die een protestbijeenkomst gebruiken om opzettelijke vernielingen aan te richten.

Beste voorvecht.st.er van de democratie,

Zoals u weet kan en mag een democratie niet beperkt worden tot verkiezingen alleen. Democratie is ook de scheiding der machten, de rechtsstaat, checks and balances, fundamentele mensenrechten, vrijheid van meningsuiting,…

Die opvatting van de democratie, die u zo nauw aan het hart ligt, staat vrijwel overal ter wereld onder druk. In Hongarije, Italië, bij de Republikeinen van Trump,… slagen de neoconservatieven erin deze fundamentele democratische principes te ondermijnen. Kunnen we nog spreken van democratie als we steeds verder afdrijven van de rechtsstaat en al onze verbintenissen inzake mensenrechten?

Gelukkig is het in België nog niet zo ver gekomen maar ook wij blijven niet gespaard van die trage en gevaarlijke evolutie. De werknemers van Delhaize worden verboden om hun rechten te verdedigen op grond van rechtspraak die indruist tegen het door België ondertekende Europees Sociaal Handvest. De vrijheid van werkne.e.m.st.ers om collectieve actie te voeren wordt steeds meer belemmerd door de buitensporige tussenkomst van deurwaarders en politie en door de vervolging en veroordeling van vakbondsleden tot boetes en/of gevangenisstraf. Activisten van Greenpeace worden voor de rechtbank gedaagd, omdat ze deelnamen aan een vreedzame actie in de haven van Zeebrugge. Honderden asielzoekers leven nog steeds op straat, ondanks honderden gerechtelijke veroordelingen tegen de Belgische staat.

Vandaag zet het wetsontwerp van minister Van Quickenborne tot invoering van een betogingsverbod ons resoluut op het pad van de criminalisering van sociale beweging. Deze wet zal niet doeltreffend zijn om op te treden tegen amokmakers maar de wet is bovendien zo ruim geformuleerd dat vele juristen nu al menen dat we te maken zullen krijgen met vonnissen die het fundamenteel recht om te betogen gaan schenden. Dat zijn wel erg grote risico's voor een wet die haar doel voorbijschiet.

Ik maak me ernstig zorgen over onze democratie als ik zie dat onze verkozenen het gevaar nog niet onder ogen zien. Het gaat hier niet om de traditionele tweedeling van links en rechts, meerderheid tegen oppositie of het respecteren van de partijdiscipline. Het gaat erom te zeggen dat jullie bovenal democraten zijn die de fundamentele mensenrechten en de rechtsstaat verdedigen. Het roer kan nog omgegooid worden en u kunt daarvoor een beslissende bijdrage leveren!

Aangezien de Hoge Raad voor de Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens ernstige bedenkingen hebben geuit bij dit wetsontwerp, wil ik mij als democraat voegen bij de oproep van het ABVV, het ACV, de ACLVB, Greenpeace, Liga voor Mensenrechten, Amnesty International, Progress Lawyers Network, Solidaris, Soralia, CEPAG, PAC, Ciré, MOC, CNCD 11 11 11, Bruxelles Laïque u vragen om niet voor deze wet te stemmen.

Deel dit artikel

   

Tags:

ACTIES

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.