Persbericht: Vingerafdrukken op de identiteitskaart: een disproportionele symbooldaad

15 november 2018

Zonder diepgaand debat noch risicoanalyse stemde het parlement voor de invoering van vingerafdrukken op de identiteitskaart. De Liga voor Mensenrechten benadrukt dat deze ogenschijnlijk onschuldige maatregel disproportioneel is en indruist tegen het recht op privacy van burgers.

Met deze buitenproportionele maatregel schaadt de overheid het recht op privacy van burgers zonder rechtvaardiging,” stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Er is een totaal gebrek aan transparantie. Ook gebeurde er geen afdoende risicoanalyse. De potentiële risico’s voor burgers zijn niet grondig onderzocht, noch de proportionaliteit van de maatregel, noch de technische maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens. Concreet worden de basisprincipes van de nieuwe privacywetgeving compleet genegeerd.”

De overheid draait burgers een rad voor de ogen. Het probleem met identiteitsfraude is verwaarloosbaar. Er staan al biometrische gegevens op onze identiteitskaart, zoals een foto. Indien die te vervalsen is, dan geldt dat ook voor een vingerafdruk. Deze maatregel lijkt niet meer dan een zoveelste symbooldaad die geen effectieve bijdrage kan leveren aan het verhogen van de veiligheid. “Sinds de aanslagen van 2015 voerde de regering anti-terreurmaatregelen in die hun doel voorbijschieten en voornamelijk het klimaat van angst voeden”, stelt Kati Verstrepen.

Bovendien hanteert de overheid een beleid van twee maten en twee gewichten inzake privacy. “De regering wuift de kritiek van privacy-experten, de Gegevensbeschermingsautoriteit en ngo’s weg met een onverschilligheid die grenst aan nalatigheid,” stelt Liga-beleidsmedewerker Eline Kindt. “Die houding staat in schril contrast met de inspanningen die geleverd werden inzake de GDPR-wetgeving, waarbij op Europees niveau het belang van onze privacy sterk werd benadrukt. Eigenlijk onttrekt de overheid zich aan haar verplichtingen, terwijl ze verwacht dat bedrijven en privépersonen actie ondernemen om privacy te beschermen.”  

Als burgers hebben wij het recht om te weten waarom de overheid bepaalde gegevens verzamelt en hoe ze omgaat met de vergaarde informatie. Dat heet transparantie. “Dit recht op transparantie is des te belangrijker wanneer de overheid gevoelige gegevens verwerkt,” benadrukt Eline Kindt.


Meer informatie: Kati Verstrepen, voorzitter Liga voor Mensenrechten, kati@mensenrechten.be

Mensenrechten maken ons vrij en veilig

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.