Banner

Hoe denkt de Liga over detentie?

Hoe denken partijen hierover?

Nog nooit zaten zoveel mensen opgesloten in Belgische gevangenissen. Onze gevangeniscapaciteit is daar niet op voorzien. Bovendien beslissen rechters vaker tot het opleggen van voorlopige hechtenis, waardoor een groot deel van onze gevangenispopulatie bestaat uit mensen die in voorlopige hechtenis zitten. Nochtans is het ontnemen van iemands vrijheid een van de meest ingrijpende maatregelen die onze overheid kan nemen. Daar moet dan ook verantwoordelijk en correct mee omgegaan worden: detentie kan enkel als laatste redmiddel. De structurele problemen in ons detentiebeleid leiden tot mensenrechtenschendingen op grote schaal. Een systemische aanpak is nodig. Die aanpak zit verspreid over verschillende beleidsdomeinen en begint bij preventie. De grote aantallen gedetineerden zijn ook het gevolg van een falend sociaal beleid van onze overheid. Om grondig aan preventie te werken, moeten de risico’s op armoede en dakloosheid ernstig beperkt worden. Mensen in precaire situaties komen namelijk vaak in de gevangenis terecht.

De Liga voor Mensenrechten schuift een aantal elementen naar voor die van primair belang zijn in het opzetten van structurele oplossingen voor deze langdurige mensenrechtencrisis. Ten slotte wil de Liga ook de administratieve detentie van mensen zonder wettig verblijf stoppen. Detentie maakt geen deel uit van een humaan migratiebeleid. 

Een humaan detentiebeleid

Flagrante mensenrechtenschendingen aanpakken

Een humaan migratiebeleid zonder administratieve detentie

Hoe denken partijen hierover?

 

Deel deze pagina