Banner

Hoe denkt de Liga over surveillance?

Hoe denken partijen hierover?

Met massasurveillance doelen we op de verzameling van grote hoeveelheden data door onze overheden over burgers, die het de staat mogelijk maken om gevoelige informatie over ons te kennen – van onze medische informatie, tot politieke overtuiging en seksuele oriëntatie. Er wordt vaak gesteld dat massasurveillance ons veiliger maakt, omdat het voornamelijk bedoeld is om criminelen en hun netwerk op te sporen en te bestraffen: wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen. Toch zijn er heel wat voorbeeld van massasurveillance die de rechten van burgers hebben geschaad, zowel in het buitenland als in België. Denk maar de toeslagenaffaire en de geheime tests met Clearview AI door verschillende politiekorpsen, ook in België.  

De Liga is er niet van overtuigd dat massasurveillance onze samenleving veiliger maakt. In tegendeel zelfs, deze technologieën maken ons kwetsbaar. De impact van misbruik ervan op onze grondrechten is groot en de risico’s zijn groot. AI-systemen kunnen op grote schaal aan etnisch profileren doen en kunnen bestaande uitsluiting – zoals armoede – nog vergroten.  

Basisvoorwaarden

Rode lijnen

Hoe denken partijen hierover?

 

Deel deze pagina