Iets melden?

De Liga voor Mensenrechten biedt geen individuele juridische hulp en is geen officieel klachtenmechanisme. Heb je een klacht of wil je een vermoede mensenrechtenschending melden of wil je meer informatie over je rechten? Dan wijzen we graag de weg naar instanties in België waar je terechtkan.

Discriminatie

  • Voor discriminatie op basis van ras, afstamming, afkomst, huidskleur, nationaliteit, religie, levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, vermogen, politieke en syndicale overtuiging, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, geboorte of samenstelling van een gezin voor de federale materies kan je bij Unia terecht door middel van een formulier of door te bellen naar het gratis nummer 0800 12 800.
  • Voor discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap, moederschap, geslachtsverandering, genderuitdrukking of  genderidentiteit voor de federale materies ga je kijken bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen terecht door middel van een formulier of bellen naar het gratis nummer 0800 12 800.
  • Voor discriminaties voor de Vlaamse materies kan je bij het Vlaams Mensenrechteninstituut terecht.

 

Persoonsgegevens en privacy 

 

Kinderrechten  

 

Rechten van mensen op de vlucht

Voor vragen in verband met asiel- en vreemdelingenrecht verwijzen we je door naar het Agentschap Integratie en Inburgering of naar Myria (het Federaal Migratiecentrum). 

 

Rechten van gedetineerden

Iedere gevangenis heeft een Commissie van Toezicht waar ook een klachtencommissie in zetelt. Met klachten rond de rechten van gedetineerden kan je bij hen terecht.  

 

Klachten en meldingen rond politie

Er zijn verschillende instanties waar je terechtkan met je klachten en meldingen rond politie. Hier lijsten we ze op, met hun voor- en nadelen zodat je zelf een geïnformeerde keuze kan maken. Zo kan je terecht bij het Comité P, de Algemene Inspectie en Unia.  

 

Andere klachten  

  • Ondervind je problemen met een administratie of organisatie in de publieke of private sector? Werd je onheus behandeld, kreeg je geen antwoord of ben je niet akkoord met een bepaalde beslissing? Dan kan je mogelijk terecht bij een ombudsdienst.  

  • Ondervind je een bredere mensenrechtenschending en heeft die betrekking op de Vlaamse materies, dan kan je melding maken bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.  

  • Vind je het de juiste dienst niet in het lijstje hierboven? Dan kan je even polsen bij een CAW in jouw buurt. 

 

Individuele juridische hulp  

Voor juridische hulp kan je contact opnemen met een Justitiehuis in je buurt. Op vaste momenten zetelen daar advocaten die gratis in juridische informatie voorzien. Opzoeken wanneer je terechtkan in je buurt kan hier.  

Verder kan je een beroep doen op een advocaat. Sommige advocaten specialiseren zich in mensenrechten, privacy, discriminatie, politie of migratierecht.  
Wil je gratis bijstand van een advocaat? Onder sommige voorwaarden kan dat, als minderjarige heb je daar bijvoorbeeld altijd recht op. Meer daarover lees je hier

 

Deel deze pagina