Onze organisatie

       

Kati Verstrepen

Voorzitter

Kati Verstrepen

Kati Vestrepen is mensenrechtenadvocate bij Antigone Advocaten. Vol gedrevenheid en passie streeft ze sinds november 2017 ook als Liga-voorzitter mensenrechten voor iedereen na: "Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar. Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in ‘erg woelige tijden’ leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen deze dreigementen te beschermen. Het is de taak van de Liga om erop te wijzen in welke mate onze grondrechten hierdoor geschonden worden én dat het geenszins zeker is dat deze mensenrechtenschendingen leiden tot een verhoging van onze veiligheid."

kati@mensenrechten.be

Medewerkers

Eline Kindt

Beleidsmedewerker

Eline ondersteunt het inhoudelijke beleid van de Liga. Voordien werkte Eline als doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van Universiteit Gent. Daarvoor was Eline actief als research associate bij Public International Law & Policy Group, een internationale pro bono law firm. Ze studeerde rechten in Gent en Utrecht en behaalde daarna een doctoraat in de rechten aan Universiteit Gent.

eline@mensenrechten.be

Sultan Erdogan

Beleidsmedewerker

Sultan behaalde recent haar master in de rechten en is juriste gespecialiseerd in het Europees en internationaal recht. Momenteel volgt ze de inhoudelijke beleidsthema's op waaronder privacy, politie en veiligheid.

sultan@mensenrechten.be

Maud Boey

Campagnecoördinator

Maud staat in voor de organisatie van evenementen, campagnes en educatieve acties in samenwerking met vrijwilligers, waaronder ook de Prijs voor Mensenrechten. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor interessante samenwerkingen die het draagvlak voor mensenrechten verbreden. Maud studeerde politieke wetenschappen in Gent en haalde haar master in Conflict en Development.

 maud@mensenrechten.be

Asger Boogaerts

Zakelijk medewerker

Asger is de zakelijk medewerker en verzorgt daarom i.a. alle administrtieve zaken van de Liga. Hij studeerde rechtspraktijk aan de UCLL, campus Leuven en is nu bezig met een schakelprogramma naar een master in de rechten aan de VUB. In zijn master plant hij te specialiseren in mensenrechten en internationaal recht, daarom koos hij om bij de Liga te komen werken.

 asger@mensenrechten.be

Ronny Mortier

Vrijwillig medewerker Web projecten & IT

Ronny houdt de IT-infrastructuur draaiende en is verantwoordelijk voor de website van de Liga, diverse campagne sites en de opmaak van Tijdschrift voor Mensenrechten en Fatik.

 ronny@mensenrechten.be

Bestuursorgaan

Raad van Bestuur

  • Mariame Keita (algemeen secretaris)
  • Bruno Demonie (penningmeester)
  • Josse Abrahams
  • Joost Depotter
  • Roel Forceville
  • Maarten Huvenne
  • Peter Verhaeghe
  • Kati Verstrepen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering telt maximum 75 leden en komt twee keer per jaar samen. Ben je lid van de Liga voor Mensenrechten en heb je zin om toe te treden tot onze Algemene Vergadering? Stuur ons je kandidatuur dan op per e-mail naar info@mensenrechten.be of per post. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.

Raden en werkgroepen

Naast de onuitputtelijke inzet van de Liga-voorzitter en onze bestuursleden kan de Liga op nog veel andere vrijwillige steun rekenen. We werken met raden en delen hen naargelang het thema op in werkgroepen. De werkgroepen in de Ligaraad toetsen specifieke thema’s (hoofddoekenverbod, internering, vingerafdrukkenwet…) aan mensenrechten en schrijven er vervolgens een standpunt over. De werkgroepen binnen de bewegingsraad denken mee na over campagnes en acties. De Liga krijgt bijvoorbeeld hulp van de Prijswerkgroep die ervoor zorgt dat de winnaars van de Prijs voor Mensenrechten de avond krijgen die ze verdienen. Zou je graag deel uitmaken van zo’n werkgroep? Word vrijwilliger!

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.