Onze organisatie

       

Kati Verstrepen

Voorzitter

Kati Verstrepen

Kati Vestrepen is mensenrechtenadvocate bij Antigone Advocaten. Vol gedrevenheid en passie streeft ze sinds november 2017 ook als Liga-voorzitter mensenrechten voor iedereen na: "Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar. Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in ‘erg woelige tijden’ leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen deze dreigementen te beschermen. Het is de taak van de Liga om erop te wijzen in welke mate onze grondrechten hierdoor geschonden worden én dat het geenszins zeker is dat deze mensenrechtenschendingen leiden tot een verhoging van onze veiligheid."

kati@mensenrechten.be

Medewerkers

Maud Vanwalleghem

Directeur

Maud Vanwalleghem is als directeur van de Liga voor Mensenrechten verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van het Liga-team. Ze heeft hiervoor gewerkt als coördinator bij UNPO, Vrouw & Maatschappij - CD&V politica en als adviseur rond minderhedenrechten in het Europees Parlement. Maud studeerde Geschiedenis en Arabische studies aan respectievelijk de Universiteit Gent en de Universidad Autónoma de Madrid.

maud@mensenrechten.be

Greet Van Dael

Bewegingsmedewerker

Greet Van Dael is de bewegingsmedewerker van de organisatie met als hoofddoel het draagvlak voor mensenrechten te verbreden. Greet organiseert het educatieve – en bewegingsluik. Haar kan je contacteren voor de Prijs voor Mensenrechten, interessante samenwerkingsverbanden en educatieve plannen. Greet was voordien jeugdwerker in Brussel en Vlaanderen en houdt van het opzetten van educatieve processen. Greet studeerde sociaal-cultureel werk in Heverlee en politieke wetenschappen in Brussel.

greet@mensenrechten.be

Eline Kindt

Beleidsmedewerker

Eline ondersteunt het inhoudelijke beleid van de Liga. Voordien werkte Eline als doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van Universiteit Gent. Daarvoor was Eline actief als research associate bij Public International Law & Policy Group, een internationale pro bono law firm. Ze studeerde rechten in Gent en Utrecht en behaalde daarna een doctoraat in de rechten aan Universiteit Gent.

eline@mensenrechten.be

Fien De Smet

Communicatiemedewerker

Fien studeerde Orthopedagogie en Sociaal Werk aan HoGent. Voor de opleiding Sociaal Werk liep ze stage bij Greet, de bewegingsmedewerker. Nu verzorgt Fien als communicatiemedewerker onder andere de sociale media, onze aanwezigheid in de reguliere media en contacten met de pers.

fien@mensenrechten.be

David Mannaert

Medewerker Zakelijk beheer en Fondsenwerving

David Mannaert ondersteunt de Liga voor Mensenrechten als medewerker zakelijk beheer en fondsenwerving. Hij studeerde geschiedenis en is naast zijn activiteiten voor de Liga deeltijds ook verbonden aan de UGent, binnen de vakgroep Structuur en Herstel van de Mens (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).

david@mensenrechten.be

Ronny Mortier

Web projecten & IT

Ronny houdt de IT-infrastructuur draaiende en is verantwoordelijk voor de website van de Liga, diverse campagne sites en de opmaak van Tijdschrift voor Mensenrechten en Fatik.

 ronny@mensenrechten.be

Liefke Dolmans

Vrijwillig medewerker asiel en migratie

Liefke ondersteunt als vrijwilliger het inhoudelijke beleid van de Liga op het gebied van Asiel en Migratie. Zij heeft gewerkt als assistente rond het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap bij het Duitse Nationale Mensenrechten Instituut in Berlijn en liep o.a. stage bij de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie. Liefke studeerde algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in Nederland en behaalde haar L.L.M met een specialisatie in Mensenrechten en Internationaal Humanitair Recht aan de Viadrina Universiteit van Frankfurt (O).

liefke@mensenrechten.be

Bestuursorganen

Raad van Bestuur

  • Pieter De Gryse (algemeen secretaris)
  • Roel Forceville (penningmeester)
  • Jan Beddeleem
  • Rebecca Deruiter
  • Maarten Huvenne
  • Dries Pattyn
  • Saskia Van Nieuwenhove
  • Kati Verstrepen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering telt maximum 75 leden en komt twee keer per jaar samen. Ben je lid van de Liga voor Mensenrechten en heb je zin om toe te treden tot onze Algemene Vergadering? Stuur ons je kandidatuur dan op per e-mail naar info@mensenrechten.be of per post. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.

Raden en werkgroepen

Naast de onuitputtelijke inzet van de Liga-voorzitter en onze bestuursleden kan de Liga op nog veel andere vrijwillige steun rekenen. We werken met raden en delen hen naargelang het thema op in werkgroepen. De werkgroepen in de Ligaraad toetsen specifieke thema’s (hoofddoekenverbod, internering, vingerafdrukkenwet…) aan mensenrechten en schrijven er vervolgens een standpunt over. De werkgroepen binnen de bewegingsraad denken mee na over campagnes en acties. De Liga krijgt bijvoorbeeld hulp van de Prijswerkgroep die ervoor zorgt dat de winnaars van de Prijs voor Mensenrechten de avond krijgen die ze verdienen. Zou je graag deel uitmaken van zo’n werkgroep? Word vrijwilliger!

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.