Dataretentiewet vernietigd! Grote overwinning voor de privacy van alle Belgische burgers

11 juni 2015

Het Grondwettelijk Hof sprak zich vandaag uit tegen algehele bewaring van communicatiedata, zoals de Belgische dataretentiewet, een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn, voorzag. Op grond van de dataretentiewet werden telecom- en internetbedrijven verplicht alle communicatiegegevens van alle Belgen gedurende 1 jaar bij te houden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Geheel in lijn met de eerdere uitspraak van het Europees Hof voor Justitie, die de Europese databewaringsrichtlijn vorig jaar ongeldig verklaarde, maakt het Grondwettelijk Hof nu brandhout van de Belgische omzettingswet.

Het Grondwettelijk Hof sluit zich aan bij het oordeel van het Europees Hof van Justitie dat algehele databewaring van alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie niet in verhouding staat tot het wettelijk nagestreefde doel, zijnde het bestrijden van zware criminaliteit. Het bijhouden van alle verkeersgegevens van alle Belgische burgers, zonder onderscheid – zelfs van personen die onder het beroepsgeheim vallen, overschrijdt de grens van wat evenredig is. Gezien het steeds groter wordende belang van communicatie in ons dagdagelijks leven, valt deze inbreuk niet te rechtvaardigen. Bovendien bevat de wet niet voldoende garanties tegen misbruik van de ingewonnen data.

Hiermee herbevestigt het Hof het belang van het recht op privacy en de noodzaak hierop slechts binnen bepaalde perken inbreuken op te plegen. Net die verhouding was door algehele databewaring van alle communicatiegegevens van alle Belgische burgers zoek geraakt, zo oordeelt het Hof.

"Steeds vaker rijst verzet tegen indringende surveillance- en afluistersystemen."

Hiermee sluit België zich aan bij de lange rij Europese lidstaten die de nationale databewaringswet inmiddels succesvol aanvochten. De Europese Commissie liet recentelijk weten geen directe plannen te koesteren om een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Voor het recht op privacy is dit een belangrijke overwinning. We bevinden ons op een keerpunt. Steeds vaker rijst verzet tegen indringende surveillance- en afluistersystemen. De rechterlijke macht voelt nu de noodzaak om paal en perk te stellen tegen dergelijke allesomvattende spionage. Inbreuken op privacy dienen steeds in verhouding te staan tot het doel. Ook politie- en inlichtingendiensten dienen een respect voor fundamenteel bevonden rechten in zich te dragen.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.