Actueel

 

07 februari 2023

De Liga voor Mensenrechten naar het Grondwettelijk Hof tegen nieuwe dataretentiewet

Lees meer

22 april 2021

Het vermoeden van onschuld blijft overeind: Grondwettelijk Hof vernietigt Dataretentiewet II

Lees meer

08 oktober 2020

Arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 i.v.m. de dataretentiewet

Lees meer

 

11 juni 2015

Dataretentiewet vernietigd! Grote overwinning voor de privacy van alle Belgische burgers

Lees meer

31 mei 2014

Wat vertelt je smartphone over jou?

Lees meer

16 mei 2014

De smartphone en de normalisering van self surveillance

Lees meer

 

09 mei 2014

Onwetendheid houdt ons veilig

Lees meer

09 mei 2014

BBA kandidaat 2: Dataretentiewet

Lees meer

15 april 2014

Europees Hof van Justitie vernietigt de dataretentierichtlijn van de Europese Unie

Lees meer

 

28 januari 2014

Liga vraagt Parlementaire Onderzoekscommissie over NSA

Lees meer

19 juli 2013

Dataretentie raakt aan de basis van onze vrijheid

Lees meer