Opsluiting van onschuldige kinderen in gesloten centra: Belgische Staat in beschuldiging

19 januari 2008

De opsluiting van onschuldige kinderen in gesloten centra voor vreemdelingen

Opinierechtbank - een burgerlijk initiatief 2008

Een groep Belgische burgers die pleiten voor het promoten en het beschermen van de fundamentele rechten in het bijzonder de Rechten van het Kind, stelt voor om een opinie rechtbank te stichten die de Belgische Staat in gebreke zal moeten stellen omwille van de wijze waarop hij enkele honderden onschuldige kinderen behandelt in de gesloten centra voor vreemdelingen, opgericht door de Federale Overheid.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.