19 JUN 2023

Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem

Het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 « houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen » hervormde verschillende elementen van het sociaal huurstelsel. Acht organisaties - het Vlaams Huurdersplatform, SAAMO, Welzijnszorg, CAW-Groep, Netwerk tegen Armoede, ATD Vierde Wereld, Uit de Marge en de Liga voor Mensenrechten - trokken naar het Grondwettelijk Hof en kregen op maar liefst drie verschillende elementen gelijk.
10 JUN 2023

Klassenjustitie? We moeten verder werken aan de strijd tegen ongelijkheid

Is het arrest dat geveld werd door het hof van beroep in Antwerpen in de zaak van Sanda Dia een voorbeeld van klassenjustitie? Het antwoord op deze vraag is moeilijk met zekerheid te geven. Er is...
22 DEC 2022

We blijven hopen en op dezelfde nagel kloppen in 2023

Beste mensenrechtenvriend, het jaareinde nadert en ook bij de Liga voor Mensenrechten is dat een moment om even achterom te kijken. Zoals altijd was het weer een bewogen jaar.
08 DEC 2022

Opvangcrisis

Al een jaar vervult de Belgische staat haar verplichtingen niet om mensen die bescherming zoeken van opvang te voorzien. De temperaturen dalen en mensen blijven in een uitzichtloze situatie op...
05 DEC 2022

Onze gevangenissen puilen uit door niet-veroordeelde mensen

Onze gevangenissen zitten overvol. Het bewakingspersoneel kreunt onder de werklast. De gedetineerden delen de cel met meer mensen dan menselijk is.
01 JUL 2022

MIddenveld geeft juridische mogelijkheden nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut een dikke onvoldoende

De Morgen schrijft vandaag dat het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI) dan toch naar de rechtbank zal kunnen stappen voor slachtoffers van discriminatie. Het VMRI is de nieuwe Vlaamse...
22 APR 2022

Nieuw toewijzingssysteem sociale huurwoningen werkt meer dak- en thuisloosheid in de hand. Verenigd middenveld trekt naar Raad van State.

Maar liefst 170.000 gezinnen staan op de wachtlijsten voor een sociale woning. Er is een groot tekort aan sociale woningen, maar ook de manier waarop sociale woningen worden toegewezen dreigt mensen uit te sluiten. Een nieuw toewijzingssysteem dat de Vlaamse regering vanaf 2023 wil invoeren, dreigt de meest kwetsbare kandidaat-huurders met de grootste woonnood uit te sluiten. Verschillende organisaties verzetten zich hiertegen en starten een procedure bij de Raad van State. Het gaat om HUURpunt, Vlaams Huurdersplatform, CAW-groep, Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Welzijnszorg, Liga voor Mensenrechten, Uit de Marge, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, LEVL, Vlaams ABVV en SOM.
22 MAA 2022

Nieuwe kans om het recht op privacy van kinderen te respecteren

Op vrijdag 25 maart 2022 pleiten wij, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Liga voor Mensenrechten, onze zaak tegen de verplichte vingerafdruk voor kinderen vanaf 12 jaar voor de Raad van State.
21 JAN 2022

Persuitnodiging | Middenveld naar Grondwettelijk Hof tegen discriminaties nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming

Op maandag 24 januari om 12u30 dienen 12 middenveldorganisaties samen een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tegen verschillende discriminaties in de nieuwe Vlaams Sociale Bescherming. Het indienen van het verzoekschrift zal gepaard gaan met een visuele actie op het Koningsplein in Brussel.
20 DEC 2021

Zo eindigen we het jaar vol hoop op een beter 2022

Voorzitter Kati Verstrepen kijkt vol hoop naar een beter 2022
16 DEC 2021

Een waakhond zonder tanden kan niet bijten

De plannen voor een Vlaams mensenrechteninstituut doen alarmbellen afgaan bij gelijkekansen- en mensenrechtenorganisaties. Slachtoffers van discriminatie dreigen minder goed beschermd te zijn.
10 DEC 2021

Mensenrechten zijn zelden absoluut

Veel mensen ­herleiden ‘mensenrechten’ tot het recht op individuele vrijheid, schrijft Kati Verstrepen.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.