Liga voor Mensenrechten draagt Ultima sociaal-cultureel volwassenenwerk op aan het kritisch middenveld

01 mei 2024

De Ultima’s - vroeger de Vlaamse Cultuurprijzen - worden al sinds 2003 uitgereikt door de Vlaamse minister van Cultuur aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. Op dinsdagavond 30 april 2024 mocht de Liga voor Mensenrechten de Ultima voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in ontvangst nemen. De jury gaf aan met haar nominatie een krachtig signaal te willen sturen dat de Liga voor Mensenrechten een cruciale rol speelt in de meest actuele maatschappelijke debatten. Wij zijn bijzonder vereerd voor de erkenning van ons werk en het belang dat de vakjury aan de strijd voor mensenrechten hecht in deze turbulente tijden.

Het gaat immers niet zo goed met mensenrechten. Er zijn de vele gewapende conflicten wereldwijd, maar ook bij ons zien we heel wat mensenrechtenschendingen. Denk maar aan de situatie in de gevangenissen, de manier waarop omgegaan wordt met vluchtelingen, de verschillende inbreuken op onze privacy enzoverder. Genoeg om moedeloos van te worden. Maar deze prijs sterkt ons in de overtuiging dat het respect voor mensenrechten belangrijk is. Zeker met het oog op de volgende verkiezingen is dat een belangrijk signaal. Wij zijn er net van overtuigd dat het respecteren van de waardigheid van ieder van ons er voor zorgt dat we allemaal vrij en veilig kunnen leven. We hebben vaak het gevoel dat we staan te roepen in de woestijn. We zien deze Prijs als een bevestiging dat we goed bezig zijn en het geeft ons de moed om door te gaan.   

Opgedragen aan kritisch middenveld en mondige burgers  

We zijn bovendien vereerd dat we door een vakjury zijn uitgekozen als laureaat. Het toont aan dat ons werk gezien en breed gedragen wordt. In haar motivatie verwijst de vakjury naar een citaat van Martin Luther King:  

“True peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice“ 

Daarmee maakt MLK duidelijk dat spanning noodzakelijk is om tot rechtvaardigheid te komen. Het is nergens zo rustig als in een dictatuur. Spanning is af en toe nodig om dingen in beweging te krijgen. Om glans te krijgen moet je schuren. 

De Liga wil deze Ultima dan ook opdragen aan het kritisch middenveld en de mondige burgers die er deel van uitmaken. Kritische burgers zijn noodzakelijk voor de bescherming van mensenrechten: ze laten hun stem horen in het debat wanneer dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, ze verenigen zich – in organisatie zoals Liga voor Mensenrechten -, ze komen op straat en ze tonen dat het anders kan. Zo zijn er heel wat kritische burgercollectieven die oplossingen bedenken voor problemen die de overheid niet of te weinig aanpakt. Denk maar aan onze Prijswinnaar Saar Depuydt die elke week naar Duinkerke rijdt om mensen op de vlucht van wat menselijkheid te voorzien.  

Dat is wat wij zien als civil society. Het is dat kritisch middenveld – en we rekenen onszelf daar onder – dat zo belangrijk is in onze vrije, democratische rechtsstaat.  

De jury verwijst hier ook expliciet naar in haar motivatie:  

“Een belangrijk oogmerk van de Liga is het hebben van impact. De organisatie zet daarom in op strategische beleidsbeïnvloeding binnen alle geledingen van de democratische rechtstaat. Zo publiceerde de Liga in september 2023 een memorandum voor de verkiezingen van 2024. Daarin doet ze concrete aanbevelingen om politici te helpen een beleid te voeren met respect voor mensenrechten. In het memorandum staat een aanbeveling die de jury uiterst belangrijk vindt en volledig onderschrijft: “Versterk en bescherm het kritische middenveld. Ondersteun het rijke Belgische middenveld in hun werk en straf organisaties niet af als die een afwijkende mening laten horen. Met in het bijzonder de socio-culturele sector die een belangrijke katalysator is binnen het maatschappelijke debat. Die rol wordt in het huidige nieuwe decreet geviseerd. Erken de expertise uit het middenveld en werk samen. Faciliteer toezicht op de uitvoerende macht door niet-gouvernementele organisaties.” 

Tenslotte dan ook een oproep: iedereen die wil opkomen voor de mensenrechten, die van zichzelf en van een ander, is heel welkom bij ons. Word hier gratis lid en toon dat onze strijd breed gedragen is.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.