EU-Grondrechtenagentschap opgericht

12 januari 2007

Op 4 december heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie besloten tot de oprichting van het EU-Grondrechtenagentschap. Bedoeling van het Agentschap is advies geven aan de Europese Unie en haar lidstaten bij de implementatie van mensenrechtenwetgevin

Op 4 december heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie besloten tot de oprichting van het EU-Grondrechtenagentschap. Bedoeling van het Agentschap is advies geven aan de Europese Unie en haar lidstaten bij de implementatie van mensenrechtenwetgeving. Verder zal het Agentschap gegevens over mensen-rechten in de Europese Unie verzamelen, analyseren en verspreiden. Het zal elk jaar een rapport uitbrengen over de mensenrechtensituatie binnen de EU. Tot slot moet het Agentschap het werk van het EUMC (European Monitorning Centre on Racism and Xenofobia) verderzetten.

Het is niet de bedoeling dat het nieuwe Agentschap afbreuk doet aan de positie van de Raad van Europa als voornaamste orgaan voor de ontwikkeling van mensenrechtenstandaarden binnen Europa. Het Agentschap zal zich voornamelijk richten op mensenrechtelijke knelpunten in het Europees Gemeenschapsrecht.

Daarnaast wordt de oprichting van een ‘Fundamental rights forum’ aangekondigd. Dit forum moet een brug vormen tussen de NGO’s en het Agentschap.

Natuurlijk juichen we elk initiatief om de realisatie van mensenrechten te bevorderen toe. Ook de samenwerking met de NGO’s lijkt een goede zaak. Toch betekent de oprichting van dit nieuwe agentschap niet noodzakelijk een grote vooruitgang. Er zijn binnen de EU al veschillende organen die moeten toezien op de naleving van mensenrechten (vb de Economische en Sociale Raad, de Europese Toezichthouder Gegevensbescerming,...). Zij maken kritische rapporten, maar deze zijn niet bindend. Er wordt dan ook al te weinig rekening mee gehouden. Pas als blijkt dat het nieuwe Agentschap méér is dan een vijgenblad, kan het op onze volle steun rekenen.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.