Liga voor Mensenrechten wordt 40 jaar!

20 augustus 2019

Al veertig jaar houdt de Liga een oogje in het zeil! We organiseerden reeds vele sensibiliserende evenementen en campagnes, inspireerden beleidsmakers en trokken naar de rechtbank tegen schendingen van onze mensenrechten.

Toch wordt er al langer dan veertig jaar over onze mensenrechten gewaakt. In 1901 werd de oorspronkelijk Belgische Liga voor Mensenrechten opgericht, waarvan de activiteiten tijdens beide wereldoorlogen echter moesten gestaakt worden. In 1954 nam een groep advocaten, met herinneringen van de oorlog én met de droom van een vrije én veilige samenleving, het voortouw om de Liga opnieuw op te starten. Mede omwille van het ontstaan van gemeenschappen en gewesten zijn de Liga en la Ligue des Droits Humains in 1979 hun eigen weg gegaan.

Sinds 1901 is er al heel wat veranderd. Zo hebben we nu zo’n zeventig jaar het universele verdrag én het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Zulke verdragen zijn een noodzakelijke maatstaf om mensenrechtenschendingen aan te kaarten en op te lossen. Toch worden zulke verdragen nog steeds af en toe in vraag gesteld en geschonden. Daarom is het broodnodig dat de Liga ook vandaag waakt over onze mensenrechten!

Omdat waken over mensenrechten teamwerk is, willen we alle donateurs, leden en vrijwilligers graag nogmaals bedanken: Samen met jullie kunnen we onze mensenrechten elke dag verdedigen en nastreven! Bedankt!

Bij een verjaardag hoort natuurlijk een cadeautje: Doneer en help de Liga ook de volgende veertig jaar streven naar mensenrechten voor iedereen! Ontdek in dit filmpje waarom de Liga-donateurs ervoor kozen om de Liga te steunen. 

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.