Scriptiewedstrijd: mensenrechten in België

06 mei 2008

De Liga voor Mensenrechten vzw organiseert een scriptiewedstrijd voor studenten van universiteit of hogeschool. Met deze wedstrijd wil de Liga wetenschappelijk onderzoek over mensenrechtelijke thema’s aanmoedigen.

De Liga voor Mensenrechten vzw organiseert een scriptiewedstrijd voor studenten van universiteit of hogeschool. Met deze wedstrijd wil de Liga wetenschappelijk onderzoek over mensenrechtelijke thema’s aanmoedigen. De Liga wil er eveneens mee voor zorgen dat de resultaten van zulk maatschappelijk relevant onderzoek bekend gemaakt worden bij een breder publiek.

Welke scripties komen in aanmerking

Deze wedstrijd is gericht aan studenten die een scriptie wijden aan een van de mensenrechtelijke thema’s die de Liga nauw aan het hart liggen. De Liga heeft enkele domeinen afgebakend die voor haar prioritair zijn voor wat betreft mensenrechten in België. Voor de scriptiewedstrijd komen die scripties in aanmerking die betrekking hebben op een thema dat binnen een van deze domeinen kadert.
Specifiek gaat het over:
- discriminatie
- detentie (gevangeniswezen, administratieve detentie)
- privacy
- burgerrechten en ordehandhaving
Meer informatie over deze onderwerpen en de specifieke acties die de Liga hierrond onderneemt, vindt u op onze website.

Timing

De student stuurt een exemplaar van zijn/haar scriptie voor 1 oktober 2008 naar de Liga voor Mensenrechten. De scriptie dient vergezeld te zijn van een samenvattend artikel, dat max. 10.000 tekens (inclusief spaties) bedraagt, waarin de kernboodschap van de scriptie wordt toegelicht.

Inzendingen per post naar Liga voor Mensenrechten vzw, J. Van Stopenberghestraat 2, 9000 Gent. Voor meer inlichtingen kan u terecht op e-mailadres: info@mensenrechten.be of via tel.: 09/223 07 38.

Jury

De scripties zullen beoordeeld worden door een jury die wordt samengesteld door de Raad van Bestuur van de Liga voor Mensenrechten.

Prijs

De jury kiest één prijswinnaar, wiens scriptie gepubliceerd zal worden door de Liga voor Mensenrechten. In december 2008 vindt een officiële prijsuitreiking plaats.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.