Nieuwsbrief maart 2021 - voorwoord voorzitter Kati Verstrepen

17 maart 2021

       

Beste leden,

 

De voorbije maanden zijn er weer heel wat dingen gebeurd waar we ons bij de Liga voor Mensenrechten zorgen om maken.

Het belangrijkste is toch wel dat we nu al een jaar leven onder het ‘corona-regime’ en onze beleidsmakers pas de afgelopen weken werk gemaakt hebben van een pandemiewet.  Alle maatregelen die momenteel gelden – en een belangrijke impact hebben op onze meest fundamentele rechten – zijn vervat in een ministeriële besluiten die voornamelijk gebaseerd zijn op de Wet Civiele Bescherming.  Een wet die de bevoegde minister toelaat snel ingrijpende maatregelen te nemen in geval van een ramp.  Dat deze wet in de eerste weken van het uitbreken van de pandemie gebruikt werd om ons snel veilig te stellen was misschien nog aanvaardbaar, maar dat we na een jaar nog steeds geen degelijke juridische basis is voor is al die maatregelen is onbegrijpelijk. 

Deze gang van zaken is gevaarlijk.  Een minister die de verlenging van het ministerieel besluit dat de basis vormt voor de nachtklok een ‘administratieve formaliteit’ noemt begrijpt duidelijk niet welke impact een dergelijke maatregel heeft op het leven van heel wat mensen.  De Liga en la Ligue hebben al op verschillende manieren trachten duidelijk te maken dat deze situatie onhoudbaar is en hebben aangedrongen op een parlementair debat over een pandemiewet.  Ook grondwetspecialisten en de vertegenwoordigers van de advocaten eisen zo’n debat.  Om druk op de ketel te zetten beslisten la Ligue en de Liga om de bevoegde ministers te dagvaarden in kort geding.  Diezelfde week kondigde minister Verlinden aan dat het voorontwerp van pandemiewet klaar is. Dit voorontwerp is een goeie eerste stap en we zijn zeer tevreden dat het parlement nu wel haar werk kan doen. Toch zijn er nog een aantal zaken die beter kunnen om onze grondrechten in deze en volgende crisissen te beschermen. Daar leest u in deze nieuwsbrief later meer over.   

Maar dat is niet alles.  Onze mensenrechten staan ook op andere vlakken onder druk. Zo is het toenemend gebruik van geweld door de politie erg verontrustend.  Meerdere jonge mensen stierven de voorbije maanden terwijl ze onder toezicht stonden van de politie. Jongeren, waaronder een meisje van 12 jaar, werden urenlang opgesloten in erbarmelijke omstandigheden omdat ze zouden deelgenomen hebben aan een manifestatie. Kinderen van 14 jaar werden vastgehouden in ‘doorgangscellen’ in het justitiepaleis omdat ze de coronaregels overtraden.  De recente Pano reportage bracht het allemaal pijnlijk in beeld. Deze toename van repressie hadden we voorspeld.  Door het ontbreken van een degelijk debat over de noodzakelijke coronamaatregelen is het voor heel wat mensen niet duidelijk waarom bepaalde regels gelden.  De naleving van de maatregelen kan in vele gevallen dan ook enkel nog maar afgedwongen worden door repressie.  Dat is een weg die we niet mogen inslaan. De politie verliest hierdoor haar natuurlijk gezag, een gegeven dat bovendien nog versterkt wordt door de talrijke gevallen van openlijk racisme die aan het licht komen.  Een kordaat ingrijpen om een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen is dringend nodig. 

Ook op andere vlakken zien we nog steeds dagelijks mensenrechtenschendingen, denken we maar aan de manier waarop wordt omgegaan met drugdelinquenten. Na 100 jaar wordt het misschien toch eens tijd om druggebruik uit de criminele sfeer te halen en eerder te beschouwen als een taak voor volksgezondheid. Met een minister die ooit toegaf zelf af en toe wel eens te blowen is er mogelijk hoop op een beleidswijziging.

En ondertussen zitten in Duinkerke, op enkele kilometers van ons, honderden vluchtelingen in geïmproviseerde kampen te wachten tot iemand hen toegang geeft tot een betere wereld en bezetten mensen zonder papieren opnieuw kerken en overheidsgebouwen in de hoop op een normaal leven.  Hoe lang wordt hun legitieme vraag nog genegeerd?

Veel om ons zorgen over te maken, maar gelukkig is er ook goed nieuws.  Dankzij het succes van de crowdfunding en de gulle steun van Solidaris, P&V Verzekeringen en de Nationale Loterij konden de Liga voor Mensenrechten en la Ligue des Droits Humains een mooi gebouw aankopen in Molenbeek waar we vanaf maart 2022 jullie allemaal mogen verwelkomen in het Huis voor de Mensenrechten!

Dank aan jullie allen voor de steun en het vertrouwen.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.