25 FEB 2022

Waarom trekken de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains naar het Grondwettelijk Hof tegen de pandemiewet?

De Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains hebben op 21 februari bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift tot nietigverklaring van de Pandemiewet van 14 augustus 2021 ingediend. Wij van mening dat deze wet een noodzakelijk instrument is dat een kader biedt voor het beheer van gezondheidscrises waarmee ons land nog steeds kan worden geconfronteerd. De wet heeft evenwel een aantal tekortkomingen die we ons niet kunnen permitteren aangezien onze grondrechten door deze wet kunnen worden beperkt. We willen deze tekortkomingen dan ook ter beoordeling aan het Hof voorleggen.
27 DEC 2021

Sluiting van de culturele sector: mensenrechtenorganisaties trekken naar de rechter

Vorige woensdag legde het overlegcomité een nieuwe reeks maatregelen op om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe omikron-variant. Deze nieuwe reeks maatregelen treft bij uitstek de culturele sector. Samen met een coalitie van organisaties trekt de Liga naar de Raad van State om de schorsing van deze maatregel te vragen.
10 DEC 2021

Mensenrechten zijn zelden absoluut

Veel mensen ­herleiden ‘mensenrechten’ tot het recht op individuele vrijheid, schrijft Kati Verstrepen.
05 NOV 2021

De valkuilen van de verplichte coronapas

De overheid moet duidelijke keuzes maken over waar een Covid Safe Ticket nodig is én bij die keuzes blijven, schrijft Kati Verstrepen.
07 JUN 2021

Hof van Beroep beslist kortgedingrechter niet te volgen - Nood aan een pandemiewet om rechtsonzekerheid te vermijden

Vandaag beslist de beroepsrechter om de beschikking van de kortgedingrechter van 31 maart 2021 niet te volgen. In tegenstelling tot de eerste rechter, oordeelt de rechter in beroep dat de huidige coronamaatregelen schijnbaar wel een prima facie wettelijke basis hebben, in afwachting van de pandemiewet.
27 APR 2021

Hof van beroep koopt tijd voor een goede pandemiewet

In de zaak die de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains tegen de Belgische Staat hebben aangespannen over de wettigheid van de corona-maatregelen, heeft het Hof van Beroep van...
15 APR 2021

Open brief - hoog tijd om te werken aan een goede pandemiewet

Vandaag lanceren we, samen met onze Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits Humains, een open brief gericht naar onze parlementsleden waarin we hen oproepen om snel werk te maken van een goede...
17 MAA 2021

Nieuwsbrief maart 2021 - voorwoord voorzitter Kati Verstrepen

Beste leden,   De voorbije maanden zijn er weer heel wat dingen gebeurd waar we ons bij de Liga voor Mensenrechten zorgen om maken. Het belangrijkste is toch wel dat we nu al een jaar leven onder...
25 FEB 2021

Mensenrechtenliga naar rechter over coronaregels: ‘Onze rechten mogen niet beknot worden door één minister’

De Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains spannen een kortgeding aan tegen de Belgische staat. De organisaties willen de al eerder genomen coronamaatregelen laten intrekken en een tijdelijke maatregelenstop tot de pandemiewet er is. Voorzitter Kati Verstrepen licht toe.
22 FEB 2021

Liga voor Mensenrechten dagvaardt Belgische Staat wegens ontbreken pandemiewet

De Liga voor Mensenrechten en Ligue des Droits Humains dagvaarden de Belgische Staat in kort geding voor de Brusselse rechtbank wegens het ontbreken van een pandemiewet.
04 FEB 2021

De pandemiewet: het vaccin om onze rechtstaat te redden?

Opinie van de Liga voor Mensenrechten. Eerder verschenen op Sampol.be en op Knack.be
27 AUG 2020

Er is nood aan een mensenrechtenexpert in het nieuwe adviesorgaan rond de coronacrisis

Opiniestuk geschreven door Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten voor knack.be Mensen geven hun vrijheden niet op voor maatregelen die niet logisch lijken, schrijft Kati...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.