Sluiting van de culturele sector: mensenrechtenorganisaties trekken naar de rechter

27 december 2021

Vorige woensdag legde het overlegcomité een nieuwe reeks maatregelen op om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe omikron-variant. Deze nieuwe reeks maatregelen treft bij uitstek de culturele sector. Samen met een coalitie van organisaties trekt de Liga naar de Raad van State om de schorsing van deze maatregel te vragen.

       

Vorige woensdag legde het overlegcomité een nieuwe reeks maatregelen op om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe omikron-variant. Deze nieuwe reeks maatregelen treft bij uitstek de culturele sector: theaters en concertzalen moeten hun deuren sluiten, terwijl andere sectoren niet aan vergelijkbare maatregelen worden onderworpen. Deze maatregel treft niet alleen eens te meer een sector die door de gezondheidscrisis reeds op de knieën is gedwongen, maar ook een sector die de opgelegde protocollen grotendeels heeft toegepast en nageleefd: mondmaskers, CST, ventilatie, CO2-detectoren, luchtzuivering, social distancing, enz. Volgens Sciensano zijn theaters, concertzalen en bioscopen niet de plaatsen waar besmettingen massaal opgelopen worden. Er lijkt dus geen rechtvaardiging te zijn voor deze maatregel. De verbazing en de ergernis van de experts bij de aankondiging ervan zijn hiervan het bewijs: de sluiting van de culturele sector behoorde niet tot de maatregelen die zij hadden aanbevolen.

“Deze manier van werken lijkt ons dan ook in strijd te zijn met het recht om aan het culturele leven deel te nemen en met de rechten van werknemers in de culturele sector”, concludeert Liga-voorzitter Kati Verstrepen. Een coalitie van organisaties, waaronder de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains, vraagt de Raad van State om deze maatregelen te schorsen.

Het evenredigheidsbeginsel

Met de komst van de omikron-variant is het streven om een ineenstorting van de gezondheidszorg te voorkomen legitiem. Maar de strijd tegen de pandemie laat niet zomaar alles toe. De maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. Dit houdt in de eerste plaats in dat de gezondheidsmaatregelen in verhouding moeten staan tot het nagestreefde doel. Dat wil zeggen dat zij geschikt moeten zijn om dat doel te bereiken. Of de sluiting van de cultuursector aan die vereiste voldoet is te betwijfelen volgens de experten. De maatregel is ook slechts gerechtvaardigd indien kan worden aangetoond dat andere maatregelen, die minder invasief zijn, niet beschikbaar en toereikend waren. Ten slotte vereist het evenredigheidsbeginsel dat een evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende belangen die op het spel staan. Op dit punt is de sluiting van de culturele sector onevenredig, omdat het algemeen belang van toegang tot en deelname aan het culturele leven en de rechten van kunstenaars en werknemers in de sector duidelijk niet goed zijn afgewogen tegen andere rechten en vrijheden en andere belangen.

Het recht om aan het culturele leven deel te nemen is een grondrecht

Het recht om deel te nemen aan het culturele leven is een fundamenteel recht dat wordt erkend in onze grondwet en in vele internationale verdragen die België heeft geratificeerd. Dat recht houdt in dat de toegang tot en deelneming aan het culturele leven wordt geëerbiedigd, beschermd en nageleefd. De sluiting van concertzalen, theaters en bioscopen houdt ook in dat de rechten van de werknemers in deze sector worden geschonden. Tenslotte is dit besluit een bron van discriminatie: het treft de cultuursector harder dan andere sectoren zonder evenredig onderscheid.

“Om al deze redenen hebben wij besloten juridische stappen te ondernemen en roepen wij onze regering op om deze maatregel te laten vallen”, besluit Kati Verstrepen.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.