Mensenrechtenliga naar rechter over coronaregels: ‘Onze rechten mogen niet beknot worden door één minister’

25 februari 2021

De Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains spannen een kortgeding aan tegen de Belgische staat. De organisaties willen de al eerder genomen coronamaatregelen laten intrekken en een tijdelijke maatregelenstop tot de pandemiewet er is. Voorzitter Kati Verstrepen licht toe.

Welk initiatief hebben jullie genomen en waarom?

Kati Verstrepen: “We willen de minister van Binnenlandse Zaken verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, in afwachting van de pandemiewet. Het ministerieel besluit kwam er om de verspreiding van het coronavirus te beperken en omvat zo goed als alle maatregelen die nu van kracht zijn.

“Momenteel worden alle maatregelen die een zeer ernstige impact hebben op onze grondrechten genomen door één persoon, de minister van Binnenlandse Zaken. Denk aan de avondklok, de mondmaskerplicht en de verplichte quarantaine. Dat kan volgens ons niet. De wet die dat mogelijk maakt, is niet bedoeld voor dit soort situaties, maar kan eigenlijk alleen maar ingezet worden bij zeer acute crisissituaties zoals de aanslagen op Zaventem en Maalbeek of de treinramp in Buizingen. 

“Na een jaar coronacrisis wordt er nog altijd geschermd met de wet op Civiele Bescherming, waardoor onze fundamentele vrijheden worden beknot. Daar heb je volgens ons een juridische basis voor nodig. We vinden dat grondrechten niet beperkt kunnen worden door één minister. We willen daarover een grondig debat, en dat kan volgens ons alleen door het parlement.

“Bovendien willen we dat de genomen maatregelen worden ingetrokken in afwachting van de pandemiewet, en de minister van Justitie bevelen om voorlopig geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolgingen meer in te stellen.”

Wat hopen jullie concreet te bereiken?

“De zaak is ingeleid bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel en wordt op 12 maart bepleit. Een aantal dagen later valt het vonnis. We hopen natuurlijk dat we de zaak winnen, en de regering zo echt de nood voelt om snel werk te maken van een pandemiewet. Dat is ook belangrijk naar de toekomst toe, want het kan best zijn dat er over een paar jaar opnieuw een langdurige gezondheidscrisis opduikt. Onze fundamentele rechten mogen dan niet opnieuw beknot worden door één minister.”

Dreigen jullie op die manier niet het draagvlak voor de maatregelen onderuit te halen?

“Helemaal niet, integendeel. Het draagvlak bij de bevolking is voor een groot stuk weg en dat is vervelend, want we zullen de maatregelen nog een tijd moeten volhouden. Het is net door een transparant debat te voeren in het parlement dat mensen kunnen begrijpen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn en nageleefd moeten worden. We willen dus net het draagvlak vergroten door de bevolking via het parlement meer inspraak te geven bij de totstandkoming van de maatregelen.

“Het is de plicht van de overheid om burgers te beschermen als er zich een pandemie voordoet. Maar als er maatregelen genomen worden die onze grondrechten beperken, moeten ze wel een juridische basis hebben.”

Deel dit artikel

   

Bron:

DE MORGEN

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.