Nieuwsbrief

       

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Update
Hoe zit het nu met de coronamaatregelen?
Beste symathisanten,
 

Zoals gezegd in onze vorige nieuwsbrief maken we ons bij de Liga zorgen over het ontbreken van een degelijke wettelijke basis voor de coronamaatregelen.  Grondrechten mogen beperkt worden als dat nodig is, maar als dat niet op een correcte manier gebeurt dan verdwijnt na verloop van tijd het draagvlak en wordt het erg moeilijk om mensen gemotiveerd te houden om de noodzakelijke maatregelen na te leven.  Dat is gevaarlijk, nu we zien dat ondanks de strenge maatregelen en de vaccinatiecampagne die op gang komt, nog steeds heel veel mensen ziek worden.

Omdat onze vraag naar een degelijke juridische basis geen gehoor leek te krijgen besloot de Liga eind februari om mee te gaan in de procedure die onze zusterorganisatie la Ligue des Droits Humains inspande bij de kortgedingrechter in Brussel.  In die procedure vroegen we de Belgische Staat te verplichten om een behoorlijke wettelijke basis te creëren voor de coronamaatregelen.  Tot onze grote vreugde volgde de rechtbank ons hierin.  Binnen de 30 dagen, ten laatste op 30 april dus, moet de overheid een pandemiewet klaar hebben en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging.

Naast felicitaties kregen we bij de Liga ook heel wat bezorgde berichten binnen.  Mensen die boos zijn omdat we er zouden voor zorgen dat de coronamaatregelen afgeschaft worden.  Dat is uiteraard niet zo.  Wel in tegendeel.  Het is net omdat we de coronamaatregelen zo belangrijk vinden dat we aandringen op een duidelijke juridische verankering. 

Ondertussen heeft de Belgische Staat beroep aangetekend tegen de beschikking in kort geding en maandag j.l. werd de zaak gepleit voor het hof van beroep.  Het arrest volgt ‘ten laatste op 30 april’ aldus het hof.  We wachten met spanning af wat er verder zal gebeuren en uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Het spreekt voor zich dat we ondertussen de parlementsleden aanspreken op hun verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de pandemiewet die in de maak is een wet wordt die onze grondrechten respecteert.  De snelheid waarmee thans moet gehandeld worden mag geenszins een excuus zijn om een permanente staat van ongrondwettelijkheid mogelijk te maken bij een volgende crisis.  De open brief die we hierover schreven, ondertekend door tal van grondwetspecialisten kunnen jullie hier lezen.  Willen jullie de open brief mee onderschrijven, klik dan hier

Deze boodschap mag uiteraard ruim gedeeld worden!

 
Kati Verstrepen
voorzitter Liga voor Mensenrechten

De Liga in de pers

De procedure heeft heel wat aandacht gekregen in de media, zelfs tot ver buiten België.  We geven jullie graag een kleine selectie mee:
Blij met ons werk? Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Steun ons en draag zo bij aan de bescherming van onze mensenrechten.
Je kan ons steunen door een van onderstaande QR-codes te scannen. Lukt het niet met de QR-code? Klik dan hier.
Ik steun de Liga structureel!
Ik steun de Liga eenmalig!
Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2020 Liga voor Mensenrechten vzw, All rights reserved.

Our mailing address is:
Gebroeders De Smetstraat 75
BE9000  Gent


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Facebook
Twitter
Link
Website

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.