TvMR themanummer: Klimaat en Mensenrechten

Tijdschrift

TvMR themanummer: Klimaat en Mensenrechten
Tijdschrift

TvMR themanummer: Klimaat en Mensenrechten

Klimaatverandering vormt enerzijds een van de grootste bedreigingen voor mensenrechten, zoals het recht op leven, een gezond leefmilieu, huisvesting, voedsel en water. Anderzijds kunnen mensenrechten ingeroepen worden in een poging de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken of de gevolgen hiervan te verzachten.

In dit nummer onderzoeken we zowel het potentieel als de beperkingen van het recht van de mensenrechten in relatie tot klimaatverandering.

Inhoudstafel:
 

Editoriaal  

  • Themanummer klimaat en mensenrechten

Laurens Lavrysen


Artikels

  • Klimaatmigratie en -ontheemding - welke rol voor internationale mensenrechten?

Deborah Casalin

  • Groeiagnosticisme: naar een herijking van het gelijkheidsbeginsel

Wouter Vandenhole

  • Klimaat, rechter, mensenrechten. Opmerkingen naar aanleiding van Urgenda

Ingrid Leijten

  • De ongemakkelijke waarheden van de eco-generatie – de rol van kinderen en van jongeren in global climate governance

Kata Dozsa

  • Kunnen mensenrechten het klimaat redden? Uitdagingen en opportuniteiten voor de systeemrebellie

Vincent Bellinkx


Interviews

  • ‘Klimaat– en mensenrechtenbewegingen hebben elkaar nodig’ TvMR sprak met met Valerie Del Re, directeur van Greenpeace

Catherine Van de Heyning

  • ‘Ik zal als democraat strijdend ten onder gaan’ TvMR sprak met Jan Mertens

Dominique De Meyst

€10
BESTELLEN

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.