Liga in de pers

01 MEI 2024

Liga voor Mensenrechten draagt Ultima sociaal-cultureel volwassenenwerk op aan het kritisch middenveld

De Ultima’s - vroeger de Vlaamse Cultuurprijzen - worden al sinds 2003 uitgereikt door de Vlaamse minister van Cultuur aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. Op dinsdagavond 30 april 2024 mocht de Liga voor Mensenrechten de Ultima voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in ontvangst nemen. De jury gaf aan met haar nominatie een krachtig signaal te willen sturen dat de Liga voor Mensenrechten een cruciale rol speelt in de meest actuele maatschappelijke debatten. Wij zijn bijzonder vereerd voor de erkenning van ons werk en het belang dat de vakjury aan de strijd voor mensenrechten hecht in deze turbulente tijden.
25 APR 2024

Dank u voor uw steun en ... uw privacy

Op 28 december 2023 werd er een wet gestemd die verenigingen verplicht om het nationaal nummer (beter bekend als het rijkregisternummer) op te vragen bij hun donateurs. Zo garandeert de fiscale...
17 APR 2024

Persbericht: Als het recht op vrije meningsuiting misbruikt wordt om onwaarheden te verkondigen

De Liga voor Mensenrechten ontkent met klem de berichten die gisteren door het Vlaams Belang over onze organisatie werden verspreid. Zowel het persbericht dat gisteren werd verspreid als de tussenkomst van VB-Europarlementslid Tom Vandendriessche tijdens Terzake van 17 april 2024 bevatten ernstige leugens. Met dit persbericht willen we deze onwaarheden tegenspreken en vragen we om een rechtzetting en wederwoord.  
14 MAA 2024

Politiegeweld in België: straffeloos en onzichtbaar

Op 15 maart, de Internationale Dag tegen Politiegeweld, klagen de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains de straffeloosheid en onzichtbaarheid van politiegeweld in België aan. Ze doen dat met twee initiatieven: een podcast waarmee ze licht schijnen op de moeilijke strijd die families van slachtoffers van dodelijk politiegeweld voeren binnen het Belgisch rechtssysteem en een kaart waarop de slachtoffers van dodelijk politiegeweld in beeld worden gebracht. De Liga’s werken samen rond politiegeweld binnen het project Police Watch, het observatiepunt voor politiegeweld in België.
18 FEB 2024

Een kwaadwillige aantasting van de burgerlijke vrijheden: zal het Parlement de vrijheid van meningsuiting en demonstratie beperken?

Op donderdag 22 februari stemt het Parlement over de hervorming van Boek II van het Wetboek van Strafrecht. De hervorming is noodzakelijk. Het is nodig om deze tekst, die meer dan 150 jaar oud is, te moderniseren en te verduidelijken. Maar de tekst bevat een zeer problematische overtreding: "het kwaadwillig aantasten van het gezag van de staat". Voor de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des droits humains bestaat het risico dat burgerlijke ongehoorzaamheid en oproepen daartoe hiermee strafbaar worden gesteld.
25 JAN 2024

Persbericht: Middenveld roept Parlement op om deze bedreiging voor het recht op protest niet goed te keuren.

Brussel, 24 januari 2023. Diverse Belgische vakbonds-, mensenrechten-, milieu- en maatschappelijke organisaties betreuren ten zeerste de goedkeuring op dinsdag 23 januari door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de nieuwe versie van Boek II van het Strafwetboek. Dat bevat een artikel dat de ‘kwaadwillige aantasting van het overheidsgezag’ strafbaar maakt.[1] De organisaties roepen de parlementairen op om de invoering van dit nieuwe artikel weg te stemmen.
18 JAN 2024

Waarom een Belgische interventie voor het Internationaal Gerechtshof zinvol is

Vorige week verschenen Zuid-Afrika en Israël voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De aanklacht? Genocide. Israëls plegen van, aanzetten tot, en falen in het voorkomen van een genocide in Gaza. Terwijl het Hof zich nu met urgentie zal buigen over de vraag of Israël de wapens dient neer te leggen, nemen steeds meer staten een positie in over wat het verbod op genocide inhoudt – inclusief het aanzetten tot genocide – en hoe de Genocideconventie hier toegepast dient te worden. Als experten internationaal recht geloven we dat België een cruciale tussenkomst kan maken in deze zaak – een tussenkomst die de intentionele vernietiging van humanitaire infrastructuur en de menselijke catastrofe die eruit volgt niet enkel veroordeelt, maar in de toekomst ook wil voorkomen.
16 JAN 2024

Al je vragen over de Zuid-Afrikaanse genocidezaak tegen Israël beantwoord

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag onderzoekt momenteel de Zuid-Afrikaanse genocide-aanklacht tegen Israël. Welke bewijzen leveren ze aan? En welke gevolgen zijn er voor Israël? Samen met 11.11.11 beantwoorden we al je vragen.
14 JUN 2023

Persbericht: Aanpassing wetsontwerp-Van Quickenborne rond recht op protest

Dankzij onze bijeenkomst voor het kantoor van minister Van Quickenborne, in gemeenschappelijk vakbondsfront en samen met middenvelds- en vrijwilligersorganisaties, hebben we de regering ervan weerhouden om haar wetsontwerp te bespreken in het parlementaire debat dat gepland was voor afgelopen woensdag. We hebben kennis genomen van de geamendeerde tekst die op 9 juni door de kern werd goedgekeurd. Na analyse stellen we helaas vast dat de aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel niets veranderen aan de bedreiging die ervan uitgaat voor het recht op collectieve actie of voor de militanten in onze organisaties.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.