• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Poster

poster UVRM
Poster

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag werd deze poster gemaakt. Op de linkerhelft staan de overwegingen waardoor de Verenigde Naties besloten hebben de Universele Verklaring te proclameren "als een gemeenschappelijk voor alle volkeren en naties te bereiken ideaal, opdat iedereen er naar zou streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen". De rechterhelft van de poster is een samengevatte opsomming van de dertig artikelen van de UVRM.

Afmeting: 90 x 67 cm.

€6
BESTELLEN

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief