• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten
17 APR 2018

Facebook in nauwe schoentjes. Wat denkt de Liga voor Mensenrechten?

Het bedrijf Facebook is de laatste weken niet uit het nieuws te bannen. Deze keer echter niet met uit de pan swingende beursresultaten. Een klokkenluider, Christopher Wylie, bracht aan het licht dat...
17 APR 2018

Keuzevrijheid voor digitale meters is noodzakelijk

De Vlaamse overheid is van plan om vanaf 2019 de digitale of 'slimme' elektriciteitsmeter verplicht te installeren in elk huis in het Vlaams gewest. Overheden en bedrijven verkopen het invoeren ervan...
04 APR 2018

Over discriminatie: bewijs en bestrijding krijgen nieuw elan

Geschreven door: Saïla Ouald Chaib & Dominique De Meyst * voor het maart nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten ** Discriminatie wordt hoe langer hoe subtieler en dus ook moeilijker...
03 APR 2018

Voorzitter Kati Verstrepen kijkt uit naar een feestjaar voor mensenrechten.

Geschreven door Kati Verstrepen* voor het maart nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten** Toen ik in november j.l. verkozen werd als nieuwe voorzitter van de Liga voor Mensenrechten werd me...
21 MAA 2018

Vacature vrijwillig Grafisch Vormgever (M/V/X)

Mensenrechten zijn de basis van onze vrije en democratische samenleving. Het is onze missie om vooruitgang te boeken voor mensenrechten. Hiertoe vergroten we het draagvlak voor mensenrechten door...
15 MAA 2018

Middenveld vragende partij om gehoord te worden door de Evaluatiecommissie voor het terugkeerbeleid

De overheid heeft een evaluatiecommissie aangesteld voor het terugkeerbeleid in België. Die kwam op 9 maart 2018 een eerste keer bijeen. Samen met andere mensenrechtenorganisaties onderschrijft...
27 FEB 2018

Mensenrechtenadvocate Kati Verstrepen: 'Mensenrechten kunnen de wereld redden'

Kati Verstrepen is sinds november van vorig de nieuwe voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. De stemlozen een stem geven, dat is haar drijfveer. 'De mensenrechten staan onder druk, niet alleen in...
24 JAN 2018

Wetsontwerp huiszoekingen: middenveld vraagt meer garanties voor mensenrechten

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken besliste op 23 januari om niet te stemmen over het wetsontwerp dat huiszoekingen toelaat bij mensen zonder wettig verblijf, die niet vrijwillig gevolg geven aan...
23 JAN 2018

Advies van de Liga voor Mensenrechten i.v.m. het wetsontwerp inzake woonstbetredingen bij irreguliere vreemdelingen

Advies van de Liga voor Mensenrechten aan de commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. het wetsontwerp van 7 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het...
11 JAN 2018

Gezocht: Regering met respect voor Mensenrechten

De vrees van enkele NGO's over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedaneze veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty...
15 DEC 2017

Mijn uitgangspunt blijft: mensenrechten zijn de beste remedie tegen terreur

Wie Liga voor Mensenrechten zegt, zegt ‘Jos Vander Velpen’. Dertien jaar lang was hij het boegbeeld en de voorzitter van de Liga. Dertien jaar lang zette hij zich in voor mensenrechten....
24 NOV 2017

Persbericht Liga voor Mensenrechten – Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Jesuit Refugee Service Belgium

Onder de titel 'Geen misdaad begaan, wel opgesloten?' gingen Wouter De Vriendt (Groen), Daphné Dumery (N-VA), docent Migratierecht Ellen Desmet (UGent) en Charlotte Vandycke (Vluchtelingenwerk...

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief