14 MAA 2023

Petitie om gezichtsherkenning in de Brusselse openbare ruimte te verbieden

De Liga voor Mensenrechten en la Ligue des droits humains starten met een coalitie van organisaties een petitie (link) bij het Brussels Parlement onder het motto "Protect my face". Dit om een verbod te vragen op het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in de openbare ruimte in Brussel. De organisaties vrezen dat de legalisering en het gebruik van deze technologie de fundamentele rechten en vrijheden zal belemmeren, in het bijzonder die van minderheden. Ze roepen het Brussels Parlement op om de technologie te verbieden. 
07 FEB 2023

De Liga voor Mensenrechten naar het Grondwettelijk Hof tegen nieuwe dataretentiewet

De Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains hebben verzoekschriften tot de nietigverklaring van de dataretentiewet van 20 juli 2022 ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Het is ondertussen al de derde keer dat de dataretentiewet, een wet die het bijhouden van metadata van burgers regelt, aan het Grondwettelijk Hof wordt voorgelegd. De Liga erkent dat metadata een nuttig instrument kunnen zijn in de strijd tegen zware criminaliteit. Toch is het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid opnieuw zoek in deze derde dataretentiewet.
10 JAN 2023
22 DEC 2022

We blijven hopen en op dezelfde nagel kloppen in 2023

Beste mensenrechtenvriend, het jaareinde nadert en ook bij de Liga voor Mensenrechten is dat een moment om even achterom te kijken. Zoals altijd was het weer een bewogen jaar.
08 DEC 2022

Opvangcrisis

Al een jaar vervult de Belgische staat haar verplichtingen niet om mensen die bescherming zoeken van opvang te voorzien. De temperaturen dalen en mensen blijven in een uitzichtloze situatie op...
05 DEC 2022

Onze gevangenissen puilen uit door niet-veroordeelde mensen

Onze gevangenissen zitten overvol. Het bewakingspersoneel kreunt onder de werklast. De gedetineerden delen de cel met meer mensen dan menselijk is.
24 OKT 2022

Het Belgische stakingsrecht onder vuur

Artikel door Hannah Ghulam Farag [*] voor het oktober 2022 nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten. [**] “Aujourd’hui, le seul moyen de faire passer un message, c’est de bloquer [la voie...
01 JUL 2022

MIDDENVELD GEEFT JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN NIEUW VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT EEN DIKKE ONVOLDOENDE

De Morgen schrijft vandaag dat het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI) dan toch naar de rechtbank zal kunnen stappen voor slachtoffers van discriminatie. Het VMRI is de nieuwe Vlaamse...
17 JUN 2022

‘Iedere agent een taser? Dit zet de deur open voor schendingen van mensenrechten’

‘Wapens trekken kalmeert de situatieniet, het maakt de ‘tegenstander’ enkel onrustiger. De politie meer bewapenen zal de vertrouwensbreuk tussen burger en politie enkel meer verdiepen’, schrijven Ine Andriessen en Kati Verstrepen.
22 APR 2022

Nieuw toewijzingssysteem sociale huurwoningen werkt meer dak- en thuisloosheid in de hand. Verenigd middenveld trekt naar Raad van State.

Maar liefst 170.000 gezinnen staan op de wachtlijsten voor een sociale woning. Er is een groot tekort aan sociale woningen, maar ook de manier waarop sociale woningen worden toegewezen dreigt mensen uit te sluiten. Een nieuw toewijzingssysteem dat de Vlaamse regering vanaf 2023 wil invoeren, dreigt de meest kwetsbare kandidaat-huurders met de grootste woonnood uit te sluiten. Verschillende organisaties verzetten zich hiertegen en starten een procedure bij de Raad van State. Het gaat om HUURpunt, Vlaams Huurdersplatform, CAW-groep, Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Welzijnszorg, Liga voor Mensenrechten, Uit de Marge, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, LEVL, Vlaams ABVV en SOM.
14 APR 2022

| Studiedag | maandag 25/04/2022 | Politiegeweld: naar een toegankelijk, efficïent en onafhankelijk klachtenmechanisme

Na bijna een jaar onderzoek publiceren de Ligue des droits humains (LDH) en de Liga voor mensenrechten (LVM) in april een rapport over de toestand van de klachtenmechanismen voor politiegeweld in...
11 APR 2022

Het filmen en verspreiden van beelden van een politieoptreden. ‘Part of the job’, of is er een grens?

Artikel door Ronny Saelens [*] voor het maart 2022 nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten. [**] De digitalisering heeft een impact op de politiewerking. Een voorbeeld is het filmen van een...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.