• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten
24 JAN 2018

Wetsontwerp huiszoekingen: middenveld vraagt meer garanties voor mensenrechten

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken besliste op 23 januari om niet te stemmen over het wetsontwerp dat huiszoekingen toelaat bij mensen zonder wettig verblijf, die niet vrijwillig gevolg geven aan...
23 JAN 2018

Advies van de Liga voor Mensenrechten i.v.m. het wetsontwerp inzake woonstbetredingen bij irreguliere vreemdelingen

Advies van de Liga voor Mensenrechten aan de commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. het wetsontwerp van 7 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het...
11 JAN 2018

Gezocht: Regering met respect voor Mensenrechten

De vrees van enkele NGO's over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedaneze veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty...
15 DEC 2017

Mijn uitgangspunt blijft: mensenrechten zijn de beste remedie tegen terreur

Wie Liga voor Mensenrechten zegt, zegt ‘Jos Vander Velpen’. Dertien jaar lang was hij het boegbeeld en de voorzitter van de Liga. Dertien jaar lang zette hij zich in voor mensenrechten....
24 NOV 2017

Persbericht Liga voor Mensenrechten – Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Jesuit Refugee Service Belgium

Onder de titel 'Geen misdaad begaan, wel opgesloten?' gingen Wouter De Vriendt (Groen), Daphné Dumery (N-VA), docent Migratierecht Ellen Desmet (UGent) en Charlotte Vandycke (Vluchtelingenwerk...
21 NOV 2017

Kati Verstrepen nieuwe voorzitter Liga voor Mensenrechten

Op 20 november gaf Jos Vander Velpen de fakkel van voorzitter van de Liga voor Mensenrechten door aan Kati Verstrepen. Advocate Kati Verstrepen werd door de algemene vergadering van de Liga verkozen...
15 NOV 2017

Vacature - coördinator bij Comité T

Background and purpose Following recent terrorist attacks, drastic and draconian security policies targeting civil liberties and freedom are being adopted without meaningful accountability,...
19 OKT 2017

'Van Homo sapiens tot data-koe': Nigel Williams reikt Big Brother Awards uit

Het zit erop. De Big Brother Awards zijn uitgereikt. Deze twijfelachtige prijzen gingen dit jaar naar het fenomeen 'state hacking', dat op steeds grotere schaal wordt toegepast...
13 OKT 2017

Nigel Williams reikt Big Brother Awards uit: 'Het leven is een grote catwalk met veel camera’s'

Nigel Williams reikt vanavond de Big Brother Awards (BBA) uit. Deze twijfelachtige prijzen gaan dit jaar naar het fenomeen ‘state hacking’, dat op steeds grotere schaal wordt toegepast...
27 JUL 2017

Debat over etnisch profileren door de politie - een verslag

Op maandag 11 juli 2017 organiseerde de Liga voor Mensenrechten een debat over etnisch profileren door de politie in Mechelen. Het werd een geanimeerd gesprek tussen onze sprekers dhr. Bart Somers...
17 JUL 2017

Liga voor Mensenrechten verzet zich tegen het criminaliseren van kraken van leegstaande panden

Een meerderheid in het federale parlement, met steun van de minister van justitie, staat op het punt een wetsvoorstel goed te keuren dat het kraken van woningen voortaan strafbaar wil stellen. De...
17 JUL 2017

De Liga voor Mensenrechten vecht BOM-wet aan bij Grondwettelijk Hof

De Liga voor Mensenrechten diende op maandag 17 juli samen met La Ligue des droits de l'Homme een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van enkele bepalingen van de derde...

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief