01 JUL 2022

MIDDENVELD GEEFT JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN NIEUW VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT EEN DIKKE ONVOLDOENDE

De Morgen schrijft vandaag dat het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI) dan toch naar de rechtbank zal kunnen stappen voor slachtoffers van discriminatie. Het VMRI is de nieuwe Vlaamse...
17 JUN 2022

‘Iedere agent een taser? Dit zet de deur open voor schendingen van mensenrechten’

‘Wapens trekken kalmeert de situatieniet, het maakt de ‘tegenstander’ enkel onrustiger. De politie meer bewapenen zal de vertrouwensbreuk tussen burger en politie enkel meer verdiepen’, schrijven Ine Andriessen en Kati Verstrepen.
22 APR 2022

Nieuw toewijzingssysteem sociale huurwoningen werkt meer dak- en thuisloosheid in de hand. Verenigd middenveld trekt naar Raad van State.

Maar liefst 170.000 gezinnen staan op de wachtlijsten voor een sociale woning. Er is een groot tekort aan sociale woningen, maar ook de manier waarop sociale woningen worden toegewezen dreigt mensen uit te sluiten. Een nieuw toewijzingssysteem dat de Vlaamse regering vanaf 2023 wil invoeren, dreigt de meest kwetsbare kandidaat-huurders met de grootste woonnood uit te sluiten. Verschillende organisaties verzetten zich hiertegen en starten een procedure bij de Raad van State. Het gaat om HUURpunt, Vlaams Huurdersplatform, CAW-groep, Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Welzijnszorg, Liga voor Mensenrechten, Uit de Marge, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, LEVL, Vlaams ABVV en SOM.
14 APR 2022

| Studiedag | maandag 25/04/2022 | Politiegeweld: naar een toegankelijk, efficïent en onafhankelijk klachtenmechanisme

Na bijna een jaar onderzoek publiceren de Ligue des droits humains (LDH) en de Liga voor mensenrechten (LVM) in april een rapport over de toestand van de klachtenmechanismen voor politiegeweld in...
11 APR 2022

Het filmen en verspreiden van beelden van een politieoptreden. ‘Part of the job’, of is er een grens?

Artikel door Ronny Saelens [*] voor het maart 2022 nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten. [**] De digitalisering heeft een impact op de politiewerking. Een voorbeeld is het filmen van een...
22 MAA 2022

Nieuwe kans om het recht op privacy van kinderen te respecteren

Op vrijdag 25 maart 2022 pleiten wij, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Liga voor Mensenrechten, onze zaak tegen de verplichte vingerafdruk voor kinderen vanaf 12 jaar voor de Raad van State.
25 FEB 2022

Waarom trekken de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains naar het Grondwettelijk Hof tegen de pandemiewet?

De Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains hebben op 21 februari bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift tot nietigverklaring van de Pandemiewet van 14 augustus 2021 ingediend. Wij van mening dat deze wet een noodzakelijk instrument is dat een kader biedt voor het beheer van gezondheidscrises waarmee ons land nog steeds kan worden geconfronteerd. De wet heeft evenwel een aantal tekortkomingen die we ons niet kunnen permitteren aangezien onze grondrechten door deze wet kunnen worden beperkt. We willen deze tekortkomingen dan ook ter beoordeling aan het Hof voorleggen.
21 JAN 2022

Persuitnodiging | Middenveld naar Grondwettelijk Hof tegen discriminaties nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming

Op maandag 24 januari om 12u30 dienen 12 middenveldorganisaties samen een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tegen verschillende discriminaties in de nieuwe Vlaams Sociale Bescherming. Het indienen van het verzoekschrift zal gepaard gaan met een visuele actie op het Koningsplein in Brussel.
27 DEC 2021

Sluiting van de culturele sector: mensenrechtenorganisaties trekken naar de rechter

Vorige woensdag legde het overlegcomité een nieuwe reeks maatregelen op om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe omikron-variant. Deze nieuwe reeks maatregelen treft bij uitstek de culturele sector. Samen met een coalitie van organisaties trekt de Liga naar de Raad van State om de schorsing van deze maatregel te vragen.
21 DEC 2021

Het PFOS-schandaal door een mensenrechtenbril

Artikel door Laurens Lavrysen [*] voor het december 2021 nummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten. [**] Het PFOS-schandaal is het grootste milieuschandaal uit de recente Vlaamse geschiedenis....
20 DEC 2021

Zo eindigen we het jaar vol hoop op een beter 2022

Voorzitter Kati Verstrepen kijkt vol hoop naar een beter 2022
16 DEC 2021

Een waakhond zonder tanden kan niet bijten

De plannen voor een Vlaams mensenrechteninstituut doen alarmbellen afgaan bij gelijkekansen- en mensenrechtenorganisaties. Slachtoffers van discriminatie dreigen minder goed beschermd te zijn.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.