03 MAA 2009

Wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) - Liga-standpunt

Op 21 december 2004 vernietigde het Arbitragehof, op verzoek van de Liga voor Mensenrechten, de Ligue des Droits de l’Homme l’Homme en het Syndicat des Avocats pour la Démocratie,...
01 MAA 2009

Omstreden databewaringsrichtlijn niet vernietigd!

Het Europese Hof van Justitie sprak zich deze maand uit over de rechtszaak die de Ierse regering had aangespannen tegen de Europese databewaringsrichtlijn. Het Europese Hof was van mening dat de richtlijn wel degelijk op de juiste rechtsgrond steunde.
01 OKT 2008

BewaarJePrivacy.be: campagne tegen een algemene bewaarplicht

In 2008 startte de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits de l’Homme een petitie rond privacy en de Europese databewaringsrichtlijn.
05 JUN 2007

Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's | 31-05-2007

Hier vind je de kaderwet voor het gebruik van camerabewaking: word-document externe...
02 MAA 2007

Een wettelijke regeling voor camerabewaking: een stap in de goede richting

Donderdag 1 maart 2007 werd in de Kamer het ‘Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s’ gestemd. De Liga voor Mensenrechten is tevreden met de invoering van een duidelijk wettelijk kader voor het gebruik van bewakings
09 FEB 2006

Camerabewaking als promostunt

Meer criminaliteit, hogere onveiligheidsgevoelens of sterke onrust: ziehier de top-3 van redenen pro camerabewaking.
08 DEC 2005

Camerabewaking en privacy - het standpunt van de Liga voor Mensenrechten

In het Belgische recht is er geen alomvattende specifieke wetgeving rond camerabewaking. Camerabewaking valt wel onder het toepassingsgebied van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming...
15 NOV 2005

Privacy en camerabewaking

De laatste weken ging in het federale parlement heel wat aandacht naar camerabewaking. Er werden verschillende wetsvoorstellen ingediend, en in de commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat werd een...
06 JAN 2003

Wet op de bijzondere opsporingsmethoden (2003)

Deze wet geeft de politie meer bevoegdheden om terrorisme en zware, georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Het is een omstreden wet omdat zij op gespannen voet leeft met het recht op privacy en...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.